Raspored aktivnosti 25.05-01.06.2020.

FK Metalac

Raspored aktivnosti svih selekcija FK Metalac za period od 25. maja do 01. juna 2020. godine. Raspored se pravi 7 dana unapred i podložan je izmenama. Za najpreciznije informacije konsultovati trenera selekcije.

Ponedeljak: 17:00h “Veštak”

Utorak: 17:00h “Veštak”

Sreda: 18:30h “Veštak”

Četvrtak: 09:00, 17:00h “Veštak”

Petak: 17:00h “Veštak”

Subota: 18:00h “Veštak”

Nedelja: 18:00h “Veštak”

Ponedeljak: 09:00h “Veštak”

Utorak: /

Sreda: 09:00h “Veštak”

Četvrtak: /

Petak: 09:00h “Veštak”

Subota: Metalac – Javor

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: 19:00h “Veštak”

Sreda: 19:00h “Veštak”

Četvrtak: /

Petak: 19:00h “Veštak”

Subota: Metalac – Javor

Nedelja: /

Ponedeljak: 15:00h “Veštak”

Utorak: /

Sreda: 15:00h “Veštak”

Četvrtak: /

Petak: 15:00h “Veštak”

Subota: Metalac – Javor

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: 09:00h “Veštak”

Sreda: /

Četvrtak: 09:00h “Veštak”

Petak: /

Subota: Metalac – Javor

Nedelja: /

Ponedeljak: 11:00h “Veštak”

Utorak: /

Sreda: 11:00h “Veštak”

Četvrtak: /

Petak: 11:00h “Veštak”

Subota: Metalac – Javor

Nedelja: /

Ponedeljak: 11:00h “Veštak”

Utorak: /

Sreda: 11:00h “Veštak”

Četvrtak: /

Petak: 11:00h “Veštak”

Subota: Metalac – Javor

Nedelja: /

Ponedeljak: 19:00h “Veštak”

Utorak: /

Sreda: 19:00h “Veštak”

Četvrtak: 19:00h “Veštak”

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 09:30h “Veštak”

Ponedeljak: 19:00h “Veštak”

Utorak: /

Sreda: 17:00h “Veštak”

Četvrtak: 19:00h “Veštak”

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h “Veštak”

Ponedeljak: 19:00h “Veštak”

Utorak: /

Sreda: 17:00h “Veštak”

Četvrtak: 19:00h “Veštak”

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h “Veštak”

Ponedeljak: 19:00h “Veštak”

Utorak: /

Sreda: 17:00h “Veštak”

Četvrtak: 19:00h “Veštak”

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h “Veštak”

Ponedeljak: /

Utorak: 18:00h “Veštak”

Sreda: /

Četvrtak: 18:00h “Veštak”

Petak: /

Subota: 10:00h “Veštak”

Nedelja: /

Individualni rad:
/

Golmanski treninzi:
/