Raspored aktivnosti 12.11-19.11.2018.

tribine

Raspored aktivnosti selekcija FK Metalac za period od 12. novembra do 19. novembra 2018. godine.

Ponedeljak: /

Utorak: 11:00h “Veštak”

Sreda: 11:00h “Veštak”

Četvrtak: 11:00h “Veštak”

Petak: 11:00h “Baza”

Subota: 11:00h “Baza”

Nedelja: /

Nedelja: 13:00h Metalac – Inđija

Ponedeljak: 09:00h trening

Utorak: 20:00h trening

Sreda: 20:00h trening

Četvrtak: 20:00h trening

Petak: 20:00h trening

Subota: Sloga KV – Metalac

Nedelja: /

Ponedeljak: 11:00h Metalac – Šumadija

Utorak: 20:00h trening

Sreda: 20:00h trening

Četvrtak: 20:00h trening

Petak: 20:00h trening

Subota: Sloga KV – Metalac

Nedelja: /

Ponedeljak: 13:00h trening

Utorak: /

Sreda: 9:30h trening, 16:30h trening

Četvrtak: /

Petak: 9:30h trening, 16:30h trening

Subota: /

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: 16:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 16:00h trening

Petak: 16:00h trening

Subota: /

Nedelja: /

Ponedeljak: 09:00h trening

Utorak: /

Sreda: 18:30h trening

Četvrtak: /

Petak: 18:30h trening

Subota: /

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: 17:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 17:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 17:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 17:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 17:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 17:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 17:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 17:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Individualni rad:
Sreda: 09:00h
Četvrtak: 09:00h

Golmanski treninzi:
Ponedeljak: 15:30h Mlađi / 16:30 Stariji
Četvrtak: 17:00h Mlađi / 18:00 Stariji