Upravni odbor

fk metalac

PREDSEDNIK  UPRAVNOG ODBORA

Rajko Nešković

 

POTPREDSEDNICI UPRAVNOG ODBORA

Žarko Savićević

Dušan Dražović

Mitar Nikolić

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Dušan M. Lazić

Zoran Petrović

Milan Petrović

Nenad Draškić

Ivan Kozoderović

Vladimir Tanasković

Dragan Grujić

Miodrag Đurđević

Veljko Vukadinović

Rade Maksimović

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Zoran Kovačević

 

PREDSEDNIK DISCIPLINSKE KOMISIJE

Radovin Čopić

 

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA PROPISE

Dušan Dražović

 

PREDSEDNIK SAVETA FUDBALSKE ŠKOLE

Milun Dostanić

 

PREDSEDNIK MARKETINŠKE KOMISIJE

Veljko Vukadinović

 

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA ZDRAVSTVENA PITANJA

dr. Krsto Miljanović

 

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA KLUBOVE PRIJATELJA I NAVIJAČA

Jeroslav Parezanović

 

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA IZGRADNJU

Dušan M. Lazić

 

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA VETERANE

Ljubivoje Damljanović