Raspored aktivnosti 30.09-07.10.2019.

fudbalske lopte

Raspored aktivnosti svih selekcija FK Metalac za period od 30. septembra do 07. oktobra 2019. godine. Raspored se pravi 7 dana unapred i podložan je izmenama. Za najpreciznije informacije konsultovati trenera selekcije.

Ponedeljak: /

Utorak: 09:00h teretana, 17:00h “Veštak”

Sreda: 11:00h “Veštak”

Četvrtak: 11:00h glavni teren

Petak: 11:00h “Veštak”

Subota: /

Nedelja: 10:00h “Veštak”

Subota: 18:00h Metalac – Kolubara

Ponedeljak: 20:00h trening

Utorak: 20:00h trening

Sreda: 20:00h Metalac – Šumadija (AR)

Četvrtak: /

Petak: 20:00h trening

Subota: /

Nedelja: Sloboda – Metalac

Ponedeljak: 20:00h trening

Utorak: 20:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 20:00h trening

Petak: 20:00h trening

Subota: /

Nedelja: Sloboda – Metalac

Ponedeljak: 08:30h trening, 16:00h trening

Utorak: 08:30h trening, 15:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 08:30h trening, 16:00h trening

Petak: 08:30h trening, 16:00h trening

Subota: Mladost L. – Metalac

Nedelja: /

Ponedeljak: 09:30h trening, 16:00h trening

Utorak: /

Sreda: 09:30h trening, 16:00h trening

Četvrtak: /

Petak: 09:30h trening, 18:30h trening

Subota: /

Nedelja: Ares 2015 – Metalac

Ponedeljak: 09:30 trening, 16:00h trening

Utorak: /

Sreda: 09:30h trening, 16:00h trening

Četvrtak: /

Petak: 09:30h trening, 18:30h trening

Subota: /

Nedelja: Ares 2015 – Metalac

Ponedeljak: 09:30h trening, 16:30h trening

Utorak: /

Sreda: 09:30h trening, 16:30h trening

Četvrtak: /

Petak: 09:30h trening, 18:30h trening

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:00h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Individualni rad:
Utorak: 11:00h teretana
Četvrtak: 10:00h

Golmanski treninzi:
Ponedeljak: 08:30h
Četvrtak: 17:30h