Raspored aktivnosti 22-29.04.2019.

FK Metalac

Raspored aktivnosti svih selekcija FK Metalac za period od 22. do 29. aprila 2019. godine. Raspored se pravi 7 dana unapred i podložan je izmenama. Za najpreciznije informacije konsultovati trenera selekcije.

Ponedeljak: 17:00h “Veštak”

Utorak: 17:00h “Veštak”

Sreda: 17:00h Konjevići

Četvrtak: 17:00h Glavni

Petak: 17:00h Konjevići

Subota: /

Nedelja: /

Subota: 16:00h Inđija – Metalac

Ponedeljak: 20:00h trening

Utorak: 20:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 20:00h trening

Petak: 20:00h trening

Subota: 10:00h trening

Nedelja: /

Ponedeljak: 20:00h trening

Utorak: 20:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 20:00h trening

Petak: 20:00h trening

Subota: 11:00h trening

Nedelja: /

Ponedeljak: 09:30h trening, 15:00h trening

Utorak: 09:30h trening, 15:00h trening

Sreda: Metalac – Sloga BB

Četvrtak: /

Petak: 09:30h trening, 15:00h trening

Subota: Jedinstvo – Metalac

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: 08:30h trening

Sreda: 08:30h trening

Četvrtak: /

Petak: 08:30h trening

Subota: /

Nedelja: /

Ponedeljak: 18:30h trening

Utorak: /

Sreda: Metalac – Takovo

Četvrtak: /

Petak: 18:30h trening

Subota: /

Nedelja: 09:30h trening

Ponedeljak: 18:30h trening

Utorak: /

Sreda: 17:30h trening

Četvrtak: /

Petak: 18:30h trening

Subota: /

Nedelja: 09:30h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:30h trening

Petak: 19:00h trening

Subota: /

Nedelja: 10:30h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 10:30h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 10:30h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:00h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 10:30h trening

Individualni rad:
Utorak: 09:30h
Četvrtak: 09:30h

Golmanski treninzi:
Utorak: 18:00h
Petak: 18:00h