Raspored aktivnosti 11.03-18.03.2019.

Metalac

Raspored aktivnosti selekcija FK Metalac za period od 11. marta do 18. marta 2019. godine.

Ponedeljak: /

Utorak: 11:00h “Veštak”

Sreda: 10:00h teretana

Četvrtak: 11:00h “Veštak”

Petak: 11:00h “Veštak”

Subota: 11:00h “Veštak”

Nedelja: /

Nedelja: 15:00h Metalac – Bežanija

Ponedeljak: 19:00h trening

Utorak: 19:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 19:00h trening

Petak: 19:00h trening

Subota: /

Nedelja: 11:00h Metalac – Mačva

Ponedeljak: 19:00h trening

Utorak: 19:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 19:00h trening

Petak: 19:00h trening

Subota: /

Nedelja: 13:00h Metalac – Mačva

Ponedeljak: 09:30h trening, 15:00h trening

Utorak: 09:30h trening, 15:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 09:30h trening, 15:00h trening

Petak: 09:30h trening, 15:00h trening

Subota: Sloboda – Metalac

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: 14:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 14:30h trening

Petak: 14:30h trening

Subota: /

Nedelja: 09:30h utakmica

Ponedeljak: /

Utorak: /

Sreda: 20:00h trening (limenka TK Takovo)

Četvrtak: /

Petak: 21:00h trening (limenka TK Takovo)

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:00h (limenka, TK Takovo)

Sreda: /

Četvrtak: 18:00h (limenka, TK Takovo)

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 17:00h (limenka, TK Takovo)

Sreda: /

Četvrtak: 17:00h (limenka, TK Takovo)

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: /

Sreda: 17:00h (balon)

Četvrtak: /

Petak: 18:00h (balon)

Subota: /

Nedelja: 12:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: /

Sreda: 18:00h (balon)

Četvrtak: /

Petak: 17:00h (balon)

Subota: /

Nedelja: 12:00h trening

Ponedeljak: 17:00h (limenka, TK Takovo)

Utorak: /

Sreda: 17:00h (limenka, TK Takovo)

Četvrtak: /

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 12:00h trening

Individualni rad:
Utorak: 09:30h
Četvrtak: 09:30h

Golmanski treninzi:
Sreda: 17:00h
Petak: 14:30h