Raspored aktivnosti 05-12.11.2018.

FK Metalac

Raspored aktivnosti selekcija FK Metalac za period od 05. novembra do 12. novembra 2018. godine.

Ponedeljak: /

Utorak: 11:00h “Veštak”

Sreda: 11:00h “Veštak”

Četvrtak: 11:00h “Veštak”

Petak: 11:00h “Baza”

Subota: 11:00h “Baza”

Nedelja: /

Ponedeljak: 18:00h Metalac – Zlatibor
Nedelja: 13:00h Metalac – Javor

Ponedeljak: /

Utorak: 20:00h trening

Sreda: 20:00h trening

Četvrtak: 20:00h trening

Petak: 20:00h trening

Subota: 13:00h Metalac – Sloboda UE

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: 20:00h trening

Sreda: 20:00h trening

Četvrtak: 20:00h trening

Petak: 20:00h trening

Subota: 11:00h Metalac – Šumadija KG

Nedelja: /

Ponedeljak: 8:30h trening, 16:30h trening

Utorak: /

Sreda: 8:30h trening, 16:30h trening

Četvrtak: /

Petak: 10:00h trening

Subota: 09:00h Metalac – LFK

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: 09:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 09:30h trening

Petak: 09:30h trening

Subota: /

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: 18:30h trening

Sreda: 18:30h trening

Četvrtak: /

Petak: 10:00h trening

Subota: /

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: 17:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 17:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 17:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 17:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 17:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 17:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 17:30h trening, Mini pitch

Sreda: /

Četvrtak: 17:30h trening, Mini pitch

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 11:00h trening, Mini pitch

Individualni rad:
Sreda: 09:00h
Četvrtak: 09:00h

Golmanski treninzi:
Utorak: 17:00h Mlađi / 18:00 Stariji
Petak: 15:30h Mlađi / 16:30 Stariji