Raspored aktivnosti 04.02-11.02.2019

FK Metalac

Raspored aktivnosti selekcija FK Metalac za period od 04. februara do 11. februara 2019. godine.

Ponedeljak: Pripreme Ohrid

Utorak: Pripreme Ohrid

Sreda: Pripreme Ohrid

Četvrtak: Pripreme Ohrid

Petak: Pripreme Ohrid

Subota: Pripreme Ohrid

Nedelja: Pripreme Ohrid

Sreda: Bregalnica – Metalac
Subota: Renovo – Metalac

Ponedeljak: 10:30h trening

Utorak: 10:30h trening

Sreda: 14:00h Metalac – Sloga KV

Četvrtak: 10:30h trening

Petak: 10:30h trening

Subota: 15:00h Metalac – BIP

Nedelja: /

Ponedeljak: 14:30h trening

Utorak: 14:30h trening

Sreda: 12:00h Metalac – Sloga KV

Četvrtak: 14:30h trening

Petak: 14:30h trening

Subota: /

Nedelja: /

Ponedeljak: 12:00h trening

Utorak: 12:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 12:00h trening

Petak: 12:00h trening

Subota: /

Nedelja: /

Ponedeljak: 14:30h trening

Utorak: 14:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 14:30h trening

Petak: 14:30h trening

Subota: /

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: /

Sreda: 20:00h trening

Četvrtak: /

Petak: 21:00h trening

Subota: /

Nedelja: 12:00h trening (Tehnička škola)

Ponedeljak: /

Utorak: 18:00h (limenka, TK Takovo)

Sreda: /

Četvrtak: 18:00h (limenka, TK Takovo)

Petak: /

Subota: 10:00 (Tehnička škola)

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: 17:00h (limenka, TK Takovo)

Sreda: /

Četvrtak: 17:00h (limenka, TK Takovo)

Petak: /

Subota: 11:00h (Tehnička škola)

Nedelja: /

Ponedeljak: /

Utorak: /

Sreda: 17:00h (balon)

Četvrtak: /

Petak: 18:00h (balon)

Subota: /

Nedelja: 10:00h (Tehnička škola)

Ponedeljak: /

Utorak: /

Sreda: 18:00h (balon)

Četvrtak: /

Petak: 17:00h (balon)

Subota: /

Nedelja: 11:00h (Tehnička škola)

Ponedeljak: 17:00h (limenka, TK Takovo)

Utorak: /

Sreda: 17:00h (limenka, TK Takovo)

Četvrtak: /

Petak: /

Subota: 12:00h (Tehnička škola)

Nedelja: /

Golmanski treninzi:
Ponedeljak: 14:30h
Četvrtak: 17:00h