Asablon rasporeda

Ponedeljak: /

Utorak: 10:00h teretana, 17:00h “Veštak”

Sreda: 11:00h “Veštak”

Četvrtak: 11:00h “Veštak”

Petak: 11:00h “Veštak”

Subota: /

Nedelja: /

Subota: 16:30h Zlatibor – Metalac

Ponedeljak: 20:00h trening

Utorak: 20:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 20:00h trening

Petak: 20:00h trening

Subota: 10:00h trening

Nedelja: 18:00h Metalac – Smederevo

Ponedeljak: 20:00h trening

Utorak: 20:00h trening

Sreda: /

Četvrtak: 20:00h trening

Petak: 20:00h trening

Subota: 10:00h trening

Nedelja: 15:30 Metalac – Smederevo

Ponedeljak: 08:30h trening, 16:30h trening

Utorak: 08:30h trening, 16:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 08:30h trening, 16:30h trening

Petak: 08:30h trening, 16:30h trening

Subota: 11:00h trening

Nedelja: 13:00h Metalac – Sloga P

Ponedeljak: 18:30h trening

Utorak: /

Sreda: 09:30h trening

Četvrtak: /

Petak: 09:30h trening, 18:30h trening

Subota: 13:00h utakmica

Nedelja: /

Ponedeljak: 18:30h trening

Utorak: /

Sreda: 09:30h trening

Četvrtak: /

Petak: 09:30h trening, 18:30h trening

Subota: 13:00h utakmica

Nedelja: /

Ponedeljak: 18:30h trening

Utorak: /

Sreda: 09:30h trening

Četvrtak: /

Petak: 09:30h trening, 18:30h trening

Subota: /

Nedelja: 10:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 10:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 10:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 10:00h trening

Ponedeljak: /

Utorak: 18:30h trening

Sreda: /

Četvrtak: 18:30h trening

Petak: /

Subota: /

Nedelja: 10:00h trening

Individualni rad:
Utorak: 10:00h

Golmanski treninzi:
Ponedeljak: 08:30h
Četvrtak: 17:30h